Budapešť, lázně a Velikonoce ve skanzenu Szentendre

Budapešť, lázně a Velikonoce ve skanzenu Szentendre

4 - denní zájezd | Maďarsko

Poznávací zájezd do Budapešti, termální lázně a Velikonoce ve skanzenu Szentendre. Kvetoucí maďarská metropole se slávou uherských králů, římských i habsburských císařů. Budapešť se pyšní největším množstvím městských termálních lázní na světě, muzea a galerie se mohou srovnávat s nejpřednějšími evropskými, maďarské tržnice a gastronomie jsou zážitkem. Szentendre je oslavou lidové architektury i maďarských tradic. Zažijete den plný velikonočního folklóru. Vyjeďte s námi na jarní zájezd do termálů a za poznáním, využijte volna státních svátků v době Velikonoc.
Termální lázně: lázně Széchenyi a lázně Gellért.
(TourOperátor: Mayer & Crocus s.r.o.)

Ubytování: hotel

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

  • doprava autobusem
  • 2x hotel (2–3lůž. pokoje)
  • 2x polopenze (z toho 1x večeře ve stylové restauraci)
  • průvodce

Výlety

  • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 1000 Kč)
  • Pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 140 Kč)

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy ve 23.30 h, odjezdová a svozová místa dle dohody s CK: Brno, Bratislava, noční přejezd do Maďarska.
2. den: BUDAPEŠŤ - UNESCO, historická část Pešť, tržnice – ráj gastronomických suvenýrů a přehlídka úžasných chutí, slavnostní atmosféra velikonočních trhů na Váci útca, kouzlo ulic v centru, veselice na Vöröstarty tér, slavná cukrárna Gerbeaud a nejslavnější porcelán Maďarska, nákupy, nejstarší metro na evropském kontinentu, fakult. koupel v lázních Széchenyi, Városliget a náměstí Hrdinů, variantně ZOO, Vidámpark nebo Galerie krásných umění, projížďka městem, ubytování a večeře.
3. den: BUDAPEŠŤ , historická část Budín: okružní jízda městem, hradní čtvrť, Rybářská bašta, Matyášův chrám, palác, výhledy na Pešť, fakultativně pravá maďarská palačinka, koupání v luxusních termálních lázních hotelu Gellért či individuálně v jiných lázních nebo dle výběru galerie a muzea, jeskynní kostel, večeře v tradiční restauraci, vyhlídka z vrchu Gellért na osvětlenou Budapešť .
4. den: Cesta k Dunajskému ohybu skanzen v SZENTENDRE, velikonoční veselice, památky a zvyky srbské kultury a Uumělecké městečko, ráj suvenýrů a marcipánu, největší muzeum pod širým nebem, typické stavby přesunuté z vesnic či městeček z celého Maďarska, gastronomie, tradice a folklór, ukázky řemesel i lidových zvyků, odpoledne odjezd Dunajským ohybem kolem VISEGRADU , bývalé sídlo králů, zastávka v Ostřihomi (Esztergom), největší bazilika v Maďarsku, návrat do půlnoci. CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním otvíracím dobám v době svátků. Slavnosti, které jsou uvedeny v programu zájezdu, jsou záležitostí místních lidí a mohou být ovlivněny řadou nepředvídatelných situací. Nelze je proto nikdy zaručit na 100 % v daném termínu a uvedené podobě.

Fotogalerie

Budapešť 8 Budapešť 1 Budapešť 2 Budapešť 3 Budapešť 4 Budapešť 5 Budapešť 6 Budapešť 7