Arménie a Gruzie - putování pod Kavkazem a Araratem

Arménie a Gruzie - putování pod Kavkazem a Araratem

18 - denní zájezd | Gruzie

Připravili jsme pro Vás nový kombinovaný zájezd do oblasti jižního Kavkazu a pod biblickou horu Ararat – do Arménie a Gruzie. Na tomto podrobném poznávacím zájezdu se budete moci seznámit s významnými křesťanskými památkami, ale také s přírodními krásami s dominujícím 5 160 metrů vysokým Araratem v Arménii a Vysokým Kavkazem v Gruzii. Najdete zde hluboké soutěsky i blankytně modré vody jezera Sevan a v Gruzii hlavně majestátní horské scenérie.
(TourOperátor: Mayer & Crocus s.r.o.)

Ubytování: hotel

Stravování: polopenze

Doprava: letecky

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

  • letenka Praha - Tbilisi a Jerevan - Praha vč. let. tax a palivového příplatku
  • doprava v Arménii a Gruzii (autobus nebo minibus dle počtu klientů)
  • terénní auta v Horní Svanetii
  • 16x ubytování v hotelích kategorie 3*
  • 16x polopenze, 2x oběd
  • český a místní průvodce
  • vstupy dle programu

Výlety

  • pojištění léč. výloh a storna do 40 000 Kč (příplatek: 1100 Kč)
  • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 7480 Kč)

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Tbilisi.
2. den: Brzy ráno přílet do Tbilisi, transfer na hotel, ubytování, krátký odpočinek, snídaně. TBILISI – prohlídka metropole Gruzie, Sameba – třetí největší pravoslavná katedrála na světě, staré město mezi řekou a pevností Narikala, katedrála Sioni – sídlo gruzínského katholikose, Most míru, aj.
3. den: Na východ od Tbilisi do vinařského kraje Kvareli, kde je historie výroby vína dlouhá 8 000 let: poutní místo DAVIT GAREJA – úžasných 19 jeskynních klášterů ze 6.stol. nedaleko ázerbájdžánské hranice, k nejkrásnější části komplexu výstup cca 1,5 hod. pěšky. Poté přejezd do nejlepší gruzínské vinařské oblasti a ukázka tradičního zpracování vína v KVARELI s možností ochutnávky (tradiční způsob výroby vína v Gruzii je zapsán na seznam UNESCO).
4. den: Přes průsmyk Gombori do bývalého hlavního města Gruzie MCCHETA (UNESCO) se starodávnými kostely a katedrálou Sveti Tskhoveli a klášterem Jvari. Dále prohlídka kláštera SHIO-MGVIME ze 6.stol. Po staré vojenské silnici přejezd na sever, prohlídka pevnosti ANANURI. Dojezd do lyžařského střediska Gudauri.
5. den: Přejezd do KAZBEGI v nadm. výšce 1 797 metrů nedaleko ruské hranice. Z Kazbeki pěší turistika cca 3,5 hodiny ke KOSTELU SV. TROJICE v nadm. výšce 2 170 metrů, který je umístěný na svazích hory Kazbek. Při pěkném počasí nádherné výhledy na jeden z nejvyšších ledovců v Kavkaze, masív Kazbeku (5 047 metrů). Fakult. možnost výjezdu ke kostelu terénními auty (cca 10 USD / os. – dle počtu os.) místo pěší turistiky.
6. den: Jeskynní komplex UPLISTSIKHE se 150 vzájemně propojenými jeskyněmi. Unikátní kombinace různých stylů a soch vytesaných ve skále. KUTAISI (UNESCO) – osídlení od 17.stol.př.n.l., od 3.stol.př.n.l. hlavní město Kolchidy, Bagratovská katedrála jako symbol sjednocení Gruzie v 11.stol.
7. den: Ráno farmářský trh v Kutaisi. Kousek od Kutaisi stojí klášter GELATI (UNESCO), jedno z nejkrásnějších míst v Gruzii s katedrálou Panny Marie postavenou králem Davidem. Přejezd do oblasti Svanetie – městečko Mestia, centrum Horní Svanetie (UNESCO), jedinečné svanské věže, jedinečná oblast položená vysoko v horách pod masívem Kavkazu.
8. den: Celodenní výlet jeepy až do nejvzdálenější a zároveň nejvýše v Evropě položené vesnice UŠGULI (UNESCO) s typickými svanskými věžemi, turistika směrem k ledovci a nejvyššímu vrcholu Gruzie – hoře Šchara (5 068 mnm.) Návrat zpět do Mestie.
9. den: Přejezd subtropickou krajinou citrusových a čajových plantáží k Černému moři a krátký okruh centrem BATUMI – mondénní letovisko u Černého moře.
10. den: Průjezd soutěskou Mtkwari a pod hřebenem Malého Kavkazu, cestou četných klášterů a pevností. Prohlídka pevnosti RABAT.
11. den: Středověké jeskynní město VARDZIA, postavenéve 12.stol. za gruzínské královny Tamar, vytesané do skal. Překročení hranice s Arménií.
12. den: Sever Arménie - údolí Debed, kde stojí 3 nádherné kláštery z 10.-13.stol. a kostely pod patronací UNESCO: Bazilika ODZUN ze 6.stol., klášter SANAHIN z 10.stol. a klášter HAGHPAT z 11. – 12.stol.
13. den: Přejezd k vysoko položenému JEZERUSEVAN – největší jezero v Arménii v nadm. výšce 1 915 metrů. Jeden z nejvíce navštěvovaných klášterů v Arménii – SEVANAVANK z 9.stol. Pole chačkarů NORATUS (celkem asi 900 kamenných křížů a náhrobků). Průjezd po Hedvábné stezce přes 2 300 metrů vysoko položený průsmyk ke karavanserajiSELIM ze 14.stol.
14. den: Dopoledne prohlídka majestátního klášteraTATEV, budovaného mezi 9.-15.stol., výjezd ke klášteru lanovkou. Odpoledne nádherný klášterNORAVANK nad kaňonem řeky Ghnishik. Ochutnávka vína ve vyhlášeném vinařském regionu Areni, kde se produkuje nejlepší arménské víno.
15. den: Začátek prohlídky hlavního města Arménie JEREVANU: Historické muzeum na náměstí Republiky, památník Genocidy, slavné Kaskády v centru města. Jedna z nejlepších arménských památek klášter GEGHARD (UNESCO), z části vytesaný do skály. Jedno z nejvýznamnějších poutních míst, kde se uchovávalo kopí, kterým byl probodnut bok Ježíše Krista (dnes v muzeu v Edžmiacinu). Sestup do soutěsky řeky Azat s přírodním monumentem „Symfonie v kameni“ (fakult. možnost místo pěší turistiky jízdy terénními vozy – cca 5 € / os.). Řecko-římský chrám slunce v GARNI z 1.stol.n.l., vybudovaný na skalním hřbetu nad hlubokým kaňonem, nádherné výhledy na skalní varhany.
16. den: Výjezd pod nejvyšší horu Arménie Aragac (4 090 mnm.), malebně položené jezero Kari v sopečné krajině v nadm. vášce 3 190 metrů. PEVNOST AMBERD v krásné krajině v nadm. výšce 2 200 metrů.
17. den: Ráno odjezd pod biblický Ararat – nádherně položený KLÁŠTER KHOR VIRAP. EDŽMIACIN (UNESCO) – náboženské centrum Arménie již od doby oficiálního přijetí křesťanství na poč. 4.stol., centrum arménské apoštolské církve, katedrála a několik dalších kostelů.ZVARTNOTS (UNESCO) – monumentální kostel z poloviny 7.stol., jedna z nejznámějších křesťanských staveb na území Arménie. Návrat do Jerevanu a prohlídka slavného muzea manuskriptů Matenadaran.
18. den: Brzy ráno odlet do Prahy.

Fotogalerie

Armenie_Zvartnots 3 Armenie_Haghpat Armenie_Sevanavank 1