Lefkada, Kefalonie, Zakynthos

Lefkada, Kefalonie, Zakynthos

13 - denní zájezd | Řecko

Zájezd propojuje volné dny u Jónského moře s poznáním krásných řeckých ostrovů. Učaruje nám zdejší pohostinnost, přírodní krása, fascinující hory a vody Jónského moře, toto vše symbolizuje Jónské souostroví, které se táhne dolů podél západního pobřeží řecké pevniny.

(TourOperátor: Mayer & Crocus s.r.o.)

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Termíny a ceny

17.09.19 út 13 dní 17 590 Kč objednej

Cena zahrnuje

 • dopravu busem
 • trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla)
 • veškeré trajekty při přejezdech
 • 8x ubytování v hotelu **/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x hotel na Lefkádě, 2x hotel na Kefalonii, 2x hotel na ostrově Zakyntos)
 • 8x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • Pobytová taxa není v ceně (platí se na místě).

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 460 Kč)
 • 8x večeře (příplatek: 3100 Kč)
 • lůžko ve 4lůžkové kabině na trajektu tam i zpět (příplatek: 1600 Kč)
 • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 3700 Kč)

Program zájezdu

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách do Itálie.
2. den: Nalodění na trajekt, plavba Středozemním mořem.
3. den: Vylodění. PARGA - romantické přímořské letovisko horského kraje Epirus s okouzlujícím výhledem na benátský hrad a pláž Valtos. Projdeme se úzkými středověkými uličkami i bývalou tureckou čtvrtí a vystoupáme k majestátním bílým sochám na vrcholu útesu Zalongo, které byly postaveny na počest řeckých žen, které se skokem z útesu zachránily před vzetím do otroctví. Přejezd na ostrov Lefkada na ubytování.
4. den: OSTROV LEFKADA , pobyt u moře.
5. den: Okruh ostrovem LEFKADA . Benátská pevnost SANTA MAURA, poté pravoslavný KLÁŠTER FANEROMENI, odkud se naskýtá nádherný panoramatický pohled na okolní krajinu a pobřeží. Horská vesnička KARYA. Koupání na písečné PLÁŽI KATHISMA, jedna z nejkrásnějších na ostrově a VASSILIKI, druhé nejnavštěvovanější letovisko ostrova, se světoznámým střediskem windsurfingu.
6. den: Pobyt u moře nebo fakult. lodní výlet na ostrovy Scorpios a Meganissi. Vykoupeme se v jeskyni Papanikolis, prohlédneme si OSTROV MEGANISSI a tradiční městečko SPARTOCHORI. Obeplujeme OSTROV SCORPIOS řeckého magnáta A. Onassise.
7. den: Přejezd na OSTROV KEFALONIE , odpočinek.
8. den: Výlet za poznáním ostrova KEFALONIE , KLÁŠTER SV. GERASIMA, zasvěcený svatému patronovi ostrova, návštěva vinařského závodu Robola, krápníkové jeskyně DROGARATI. Zastávka na oběd v AGIA EFIMIA, malebný přístav s jachtami, obklopený horskými svahy. Pláž Myrtos - zastávky na focení. Na závěr dne prohlídka ARGOSTOLI, velmi živé hl. město.
9. den: Trajektem přejedeme na OSTROV ZAKYNTHOS , při plavbě uvidíme MODRÉ JESKYNĚ, vyhlášenou přírodní atrakci ostrova, po připlutí transfer do hotelu a odpočinek u moře, koupání.
10. den: Okruh po ostrově ZAKYNTHOS . Návštěva stejnojmenného hl. města, náměstí Solomou, kostel sv. Dionýse (patron ostrova), tradiční uličky s podloubími, zastávka na kopci Bochali s nádherným výhledem na město. Tradiční vesnice KATASTARI. PLÁŽ NAVAGIO se ztroskotanou obchodní lodí, tuto nádhernou scenérii si prohlédneme a vyfotíme z vysokého útesu. Nedaleko se nachází nejstarší klášter ostrova ANAFONITRIA a poslední zastávkou bude vesnice EXO CHORA, kde uvidíme nejstarší olivovník na ostrově.
11. den: Přejedeme do starověké OLYMPIE (UNESCO), kde si prohlédneme posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál s olympijským stadionem, Archeologické muzeum. V podvečerních hodinách nalodění v Patrasu na trajekt do Itálie.
12. den: Plavba, poté jízda Itálií.
13. den: Návrat do ČR v časných ranních hodinách.

Fotogalerie

Zakynthos Blue Caves 02 Zakynthos 04 Zakynthos 06 Zakynthos 09 Zakynthos Blue Caves 01 Zakynthos Laganas plaz 01 Zakynthos Navagio plaz 03 Zakynthos Sigia plaz 01 Zakynthos Zante 02 Zakynthos Zante 03 Zakynthos Zante 05